http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE สนับสนุนถุง BigBag สำหรับทำคันกั้นน้ำชั่วคราว ช่วยเหลือพี่น้องเกษตร ได้มีน้ำใช้เพื่อในการเกษตร


ชื่อโครงการ : AGE สนับสนุนถุง BigBag สำหรับทำคันกั้นน้ำชั่วคราว ช่วยเหลือพี่น้องเกษตร ได้มีน้ำใช้เพื่อในการเกษตร
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด โดยนายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกท่าเรือ ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน ถุง BigBag สำหรับจัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราว ช่วงระหว่างตำบลบางพระครูและตำบลแม่ลา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตำบลแม่ลา ตำบลบางพระครู ตำบลพระนอนและตำบลท่าช้าง ได้มีน้ำใช้เพื่อในการเกษตร นอกจากนั้นยังได้มอบน้ำดื่ม ตรา "เอจีอี" จำนวน 120 ขวด แก่ตัวแทนเกษตรกรที่มาช่วยกันวางถุง BigBag ทำคันกั้นน้ำชั่วคราว ณ บริเวณคลองชลประทาน ตำบลบางพระพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนคศรีอยุธยา

06-01-2022 16:48

aphondaworathan