http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

น้ำตาลสุรินทร์ และ ไฟฟ้าสุรินทร์ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์


ชื่อโครงการ : น้ำตาลสุรินทร์ และ ไฟฟ้าสุรินทร์ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์
ชื่อองค์กร : บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : สร้างผลิตภัณฑ์จากอ้อย สู่มาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคม และความมั่นคงขององค์กร
เว็บไซต์ : www.kisugargroup.com
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์
รายละเอียด :

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด พร้อมด้วยคุณสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จำนวน 3,000 ชุด

ในโอกาสนี้ คุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด ได้มอบชุดอุปกรณ์ PPE ดังกล่าวให้แก่ นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ในขณะที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงที่จังหวัดสุรินทร์ด้วย ทาง KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด ได้ทราบถึงความจำเป็นของความต้องการใช้ PPE จึงได้นำมามอบให้กับทางโรงพยาบาลในครั้งนี้ และที่ผ่านมาก็ได้มีการประสานความร่วมมือกันในด้านต่างๆ รวมถึงมอบอุปกรณ์การแพทย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี

01-01-2022 17:48

aphondaworathan