http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนส่งเสริมการป้องกันโรคอันตราย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์ (บ้านคลองรั้ง)


ชื่อโครงการ : แคนนอนส่งเสริมการป้องกันโรคอันตราย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์ (บ้านคลองรั้ง)
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัทฯ มอบพัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์ (บ้านคลองรั้ง) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงาน ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

08-12-2021 13:39

aphondaworathan