http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน่วยกู้ภัยอยุธยา จุดนครหลวง


ชื่อโครงการ : AGE มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน่วยกู้ภัยอยุธยา จุดนครหลวง
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

นายอธิภัทร ควรสถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาวุโสคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่หน่วยกู้ภัยอยุธยา จุดนครหลวง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุประสบภัย โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยา จุดนครหลวง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คลังสินค้า บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

07-12-2021 16:59

aphondaworathan