http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE หนุนกลุ่มอาชีพ ต่อยอดผลิตภัณฑ์


ชื่อโครงการ : AGE หนุนกลุ่มอาชีพ ต่อยอดผลิตภัณฑ์
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างครบวงจร ในฐานะผู้สนับสนุนและที่ปรึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากของเหลือจากกระบวนการผลิตขนมกง

โดยนำน้ำมันเหลือใช้จากกระบวนการทอดขนมกง ที่ใช้ทอดเพียงครั้งเดียวนำมาทำสบู่อเนกประสงค์ ขจัดคราบทั่วไป เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น AGE ยังได้ส่งเสริมให้กลุ่มฯ นำแกนทิชชู่ วัสดุเหลือใช้ที่มีทุกๆบ้าน นำมาเป็นแพคเกจบรรจุสบู่ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แนวรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน AGE มุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยั่งยืน รักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย” และเชื่อมั่นเสมอว่า “ความยั่งยืนของธุรกิจ มีพื้นฐานจากการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน” เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน "สบู่กรีนดี" สามารถติดตามได้ที่เพจ : ขนมกง กลุ่มแม่บ้านขนมกงวัดจันทร์ หรือโทร 064-016-3637 (ป้าน้อย )

07-12-2021 16:56

aphondaworathan