http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ช่อง 7HD ส่งมอบฟิล์มภาพยนตร์ให้หอภาพยนตร์


ชื่อโครงการ : ช่อง 7HD ส่งมอบฟิล์มภาพยนตร์ให้หอภาพยนตร์
ชื่อองค์กร : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้เผยแพร่ข่าวสาร รายการ ละคร
เว็บไซต์ : www.ch7.com
รูปแบบโดยย่อ :
ช่อง 7HD ส่งมอบฟิล์มภาพยนต์เก่าที่ทรงคุณค่าให้แก่หอภาพยนตร์ เพื่อนำไปดูแล และอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีประโยชน์แก่คนรุ่นหลังในการศึกษา และเก็บเป็นสมบัติของชาติต่อไป
รายละเอียด :

ช่อง 7HD ส่งมอบฟิล์มภาพยนต์เก่าที่ทรงคุณค่าให้แก่หอภาพยนตร์ เพื่อนำไปดูแล และอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีประโยชน์แก่คนรุ่นหลังในการศึกษา และเก็บเป็นสมบัติของชาติต่อไป ซึ่งฟิล์มที่จะส่งมอบได้แก่ ฟิล์ม 35 มม. ภาพยนตร์ไทย 21 เรื่อง รวมจำนวน 230 ม้วน ฟิล์ม 35 มม. ภาพยนต์ต้นฉบับชุดต่างประเทศ จำนวน 1,733 ม้วน รวมทั้งสิ้น 1,986 ม้วน

โดย คุณเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา และ คุณขจรศักดิ์ สมมูลนาค ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ เป็นผู้แทนสถานีฯ ส่งมอบให้กับนายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

02-12-2021 12:55

aphondaworathan