http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์มอบสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


ชื่อโครงการ : มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์มอบสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชื่อองค์กร : มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์
เกี่ยวกับองค์กร : องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมของท้องถิ่น และ สาธารณประโยชน์โดยทั่วไป
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์
รายละเอียด :

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ร่วมด้วยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) โดยนางสุรีย์ วศินพิตรพิบูล ผู้แทนที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ และนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมมอบสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ให้กับกระทรวงแรงงาน จำนวน 100 ชุด โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปส่งมอบให้ชาวบ้านผู้ประสบปัญหาอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อไป

23-11-2021 14:51

aphondaworathan