http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ : โครงการประกวดสร้างสรรค์ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ Pipper Standard


ชื่อโครงการ : อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ : โครงการประกวดสร้างสรรค์ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ Pipper Standard
ชื่อองค์กร : บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้พัฒนาและจัดจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ภายใต้ตราสินค้า พิพเพอร์ สแตนด์ดาร์ด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง และปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว
เว็บไซต์ : https://www.pipperstandard.com/
รูปแบบโดยย่อ :
รายละเอียด :

โครงการประกวดสร้างสรรค์ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ Pipper Standard ด้วยการสร้างมูลค่าเชิงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะให้เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน งานประติมากรรม งานสื่อผสม ฯลฯ ที่มีคุณค่าทางจิตใจ ไม่จำกัดแนวความคิดและเทคนิค ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์สังคมยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ได้ชม

โครงการประกวดสร้างสรรค์ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ Pipper Standard เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจทำกิจกรรมเพื่อสังคม จากทุกมหาวิทยาลัย ได้เขียนโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้เกิดการดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือโรงเรียน เพื่อให้ทั้งพนักงาน,นิสิตนักศึกษา และนักเรียน ผู้มีจิตอาสาได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม

หากท่านสนใจสามารถส่งรายละเอียดการดำเนินโครงการมายังคณะทำงานด้านCSR ของบริษัทฯ ติดต่อ นางสาวอารีย์ เรืองขจร เลขานุการฝ่ายบริหาร ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00น.-18.00น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-719-8897 ต่อ 115 หรือ 302 หรือ 111
e-mail : aree@equatornature.com

15-11-2021 14:15

aphondaworathan