http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) ในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19


ชื่อโครงการ : AGE มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) ในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกท่าเรือและดูแลงานสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ และ นายสมนึก ศิลาอาสน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11-11-2021 08:37

aphondaworathan