http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE สนับสนุนรถน้ำ ร่วมทำความสะอาดโรงเรียนวัดปรีดาราม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


ชื่อโครงการ : AGE สนับสนุนรถน้ำ ร่วมทำความสะอาดโรงเรียนวัดปรีดาราม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด สนับสนุนรถน้ำและพนักงานจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดโรงเรียนวัดปรีดาราม อำเภอนครหลวง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างครบวงวจร โดยนายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกท่าเรือ ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมประสานรถน้ำAGE สำหรับฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่รอบโรงเรียน พร้อมนำทีมพนักงานร่วมกับคณะครู โรงเรียนวัดปรีดาราม ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

05-11-2021 09:21

aphondaworathan