http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

EA ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อโครงการ : EA ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อองค์กร : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม
เว็บไซต์ : https://www.energyabsolute.co.th
รายละเอียด :

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 150 ถุง พร้อมน้ำดื่มบริสุทธิ์ เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทุกภัย โดยร่วมเดินทางไปกับมูลนิธิไทย พีบีเอส ณ หมู่ที่ 4 บ้านบึงกระเทียม ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และหมู่ที่ 9 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาทุกข์ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม

01-11-2021 17:40

aphondaworathan