http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

EA ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับตำบลหัวหวาย และตำบลหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์


ชื่อโครงการ : EA ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับตำบลหัวหวาย และตำบลหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อองค์กร : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม
เว็บไซต์ : https://www.energyabsolute.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด บริษัทในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับตำบลหัวหวาย และตำบลหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียด :
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 10.00 น. ณ ตำบลหัวหวาย และตำบลหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด บริษัทในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมสนับสนุนที่นอน PVC จำนวน 60 หลัง, ชุด PPE (L) จำนวน 30 ชุด, ชุด PPE (XL) จำนวน 30 ชุด, ชุดตรวจ ATK จำนวน 300 ชุด, หน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้น โดยมี นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี, นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช ปลัด อบต.หัวหวาย และจ่าอากาศเอกณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต.หนองโพ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
01-11-2021 11:12

aphondaworathan