http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ไทยเวิลด์แวร์ฯ เชิดชูรางวัลทรงเกียรติ CSR-DIW Continuous Award 2021


ชื่อโครงการ : ไทยเวิลด์แวร์ฯ เชิดชูรางวัลทรงเกียรติ CSR-DIW Continuous Award 2021
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย ก่อตั้งมานานกว่า 35 ปี เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกและ Biodegradable ภายใต้มาตรฐานสากล FSSC22000, HACCP, GHP ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแบรนด์ระดับประเทศมากมาย โดยเรามีโครงการในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
เว็บไซต์ : www.thaiworldware.com
รายละเอียด :

นายประเสริฐ ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลอันทรงเกียรติ “CSR-DIW Continuous Award 2021” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯ แบบ Virtual Ceremony ผ่าน Application Zoom

ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมแนวทางทั้ง 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กรสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ความใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดรับกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มศรีเทพไทย “คุณธรรมนำธุรกิจ” ที่ทางไทยเวิลด์แวร์ฯ ใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจตลอดมา

29-10-2021 13:04

aphondaworathan