http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนอาสา ร่วมสนับสนุนโครงการ


ชื่อโครงการ : แคนนอนอาสา ร่วมสนับสนุนโครงการ
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
เว็บไซต์ : th.canon
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมอาสา “Canon Volunteer ยืดได้วนได้” รณรงค์ให้พนักงานทำการแยก และรวบรวมพลาสติกที่ยืดได้ชนิดแห้ง เช่น ถุง ซอง พลาสติกกันกระแทกที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงวัสดุพลาสติกชนิดอ่อนที่เหลือจากการปฏิบัติงาน เพื่อมอบให้กับโครงการ "วน" ซึ่งเป็นโครงการรีไซเคิลขยะพลาสติกที่สะอาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดปัญหาขยะพลาสติก

ทั้งนี้วัสดุพลาสติกเหลือใช้ดังกล่าวจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก ก่อนจะนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติกใช้ซ้ำอีกครั้งต่อไป โดยมีนาย พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนส่งมอบพลาสติกทั้งหมดให้กับโครงการ “วน” ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆนี้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้หลักปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุ่งเน้น “การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม” ซึ่งบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ด้วยความคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.

27-10-2021 16:37

aphondaworathan