http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน สนับสนุนโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ”


ชื่อโครงการ : แคนนอน สนับสนุนโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ”
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
เว็บไซต์ : th.canon
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ ”แยกขวดช่วยหมอ” ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยทำการคัดแยกขวดน้ำดื่มพลาสติกใสที่ใช้แล้ว และนำไปบริจาค ณ จุดรับพลาสติกใช้แล้วของโครงการฯ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อนำไปแปรรูปตัดเย็บชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดขยะพลาสติกในสังคมอีกด้วย

25-10-2021 14:34

aphondaworathan