http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE สนับสนุนรถน้ำและทีมพนักงานจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วม วัดปรีดาราม ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.อยุธยา


ชื่อโครงการ : AGE สนับสนุนรถน้ำและทีมพนักงานจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วม วัดปรีดาราม ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.อยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด นำทีมพนักงานจิตอาสา ร่วมเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณกุฎี ศาลาวัด และสนับสนุนรถน้ำสำหรับฉีดล้างทำความสะอาด ขี้เลนจากน้ำท่วม บริเวณโดยรอบวัดปรีดาราม เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะให้วัดมีสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น สะอาดและน่าอยู่ สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับสาธารณชน ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสมบัติของส่วนรวม ณ วัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15-10-2021 16:35

aphondaworathan