http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่รอบคลังสินค้าอำเภอนครหลวง


ชื่อโครงการ : AGE มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่รอบคลังสินค้าอำเภอนครหลวง
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด โดย คุณปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ส่งมอบถุงยังชีพในโครงการ "เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) " รอบคลังสินค้าอำเภอนครหลวง ในพื้นที่ตำบลแม่ลา และตำบลบางพระครู รวม10 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 450 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยของคนในชุมชน โดยมี คุณอธิภัทร ควรสถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาวุโสคลังสินค้าและโลจิสติกส์ คุณพิมญาดา ควรสถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด คุณบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกท่าเรือและดูแลงานสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบด้วย ณ ชุมชนตำบลแม่ลาและตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15-10-2021 16:32

aphondaworathan