http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ช่อง 7HD สร้างความมั่นใจ จัดมาตรการตรวจเชิงรุก ป้องกันโรคโควิด-19 เข้มข้น


ชื่อโครงการ : ช่อง 7HD สร้างความมั่นใจ จัดมาตรการตรวจเชิงรุก ป้องกันโรคโควิด-19 เข้มข้น
ชื่อองค์กร : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้เผยแพร่ข่าวสาร รายการ ละคร
เว็บไซต์ : www.ch7.com
รายละเอียด :

ช่อง 7HD จัดตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงทีมผลิตรายการ และผู้ร่วมรายการ ต้องรับการตรวจทุกครั้งก่อนเข้ามาบันทึกเทปในสถานีฯ โดยปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีความปลอดภัย

นอกจากนี้ได้จัดระบบการทำงานแบบลดความแออัด ด้วยการจัดเวรสลับหมุนเวียนทำงานในออฟฟิศ และ Work From Home พร้อมตอกย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ทั้งเว้นระยะห่างจากพื้นที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน ล้างมือ และฉีดแอลกอฮอล์ ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เริ่มตรวจคัดกรองครั้งแรก วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ช่อง 7HD

18-08-2021 09:01

aphondaworathan