http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE จับมือ รพ.สต.แม่ลาและผู้นำชุมชน ตั้งศูนย์ประสานงานต่อสู้โควิด-19 ตำบลแม่ลา ช่วยเหลือผู้ป่วย (ระดับสีเขียว) และผู้กักตัวในชุมชน รอบคลังสินค้า อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


ชื่อโครงการ : AGE จับมือ รพ.สต.แม่ลาและผู้นำชุมชน ตั้งศูนย์ประสานงานต่อสู้โควิด-19 ตำบลแม่ลา ช่วยเหลือผู้ป่วย (ระดับสีเขียว) และผู้กักตัวในชุมชน รอบคลังสินค้า อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างครบวงวจร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ลา และผู้นำชุมชน ตั้งศูนย์ประสานงานต่อสู้โควิด-19 ตำบลแม่ลา เป็นตำบลนำร่อง เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียวและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่รักษาอาการและกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) ในพื้นที่ตำบลแม่ลา พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น อาทิ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด , เครื่องวัดความดัน ,ปรอทวัดไข้และถุงยังชีพ (ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม) สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย (ระดับสีเขียว) และผู้กักตัวในชุมชนต่อไป

โดยมี นายวิทยา ไหมเหลือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ลา และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประสานงานต่อสู้โควิด-19 ตำบลแม่ลา ดำเนินงานภายใต้ความร่วมกันระหว่าง AGE และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ลา และผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่รักษาอาการและกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) ในเขตพื้นที่รอบคลังสินค้า อำเภอนครหลวง ซึ่งแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (กักตัว 14 วัน) และ กลุ่มผู้ป่วย (ระดับสีเขียว) ที่รักษาอาการอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยมีคณะทำงานศูนย์ประสานงานต่อสู้โควิด-19 ตำบลแม่ลา จะเป็นผู้คัดกรองและจัดสรร การช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

13-08-2021 11:21

aphondaworathan