http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอย ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


ชื่อโครงการ : AGE มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอย ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย) ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอย ตำบลบ่อโพง (Community Isolation) ขนาด 50 เตียง ภายใต้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อโพง

โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ่อโพง เป็นตัวแทนในการรับเงินบริจาค ซึ่งเป็นการช่วยเหลือชุมชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอย ตำบลบ่อโพง (วัดบ้านดาบ) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11-08-2021 16:54

aphondaworathan