http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

เฮเฟเล่ : สนับสนุนศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย


ชื่อโครงการ : เฮเฟเล่ : สนับสนุนศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย
ชื่อองค์กร : บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

เฮเฟเล่…สนับสนุนเตียง และเงินสมทบค่าอาหาร ให้กับศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย เทศบาลตำบลบางเสาธง

นางสาวฤทัยรัตน์ ก้อยเหาะกูล ตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายจัดซื้อ ตัวแทน บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเตียง และที่นอน จำนวน 150 ชุด พร้อมมอบเงินสมทบค่าอาหาร ให้กับศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation) เทศบาลตำบลบางเสาธง สถานที่พักสำหรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง ก่อนส่งตัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล เพื่อคัดแยกผู้ป่วยโควิดออกจากชุมชน ลดการแพร่กระจายของโรค โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบ ณ ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย เทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

10-08-2021 11:48

aphondaworathan