http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE มอบของอุปโภคบริโภคและอาหารแห้ง สนับสนุนกิจกรรม


ชื่อโครงการ : AGE มอบของอุปโภคบริโภคและอาหารแห้ง สนับสนุนกิจกรรม
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด โดย นายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสท่าเรือ ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารแห้ง สำหรับจัดกิจกรรม "มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19" โดยมี นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันเครื่องใช้อุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงผู้ยากไร้และคนยากจน ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

06-07-2021 14:15

aphondaworathan