http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนสร้างแนวกันไฟเพื่อป่า สร้างแหล่งอาหารเพื่อสัตว์ ปีที่ 5


ชื่อโครงการ : แคนนอนสร้างแนวกันไฟเพื่อป่า สร้างแหล่งอาหารเพื่อสัตว์ ปีที่ 5
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม “แคนนอนสร้างแนวกันไฟเพื่อป่า สร้างแหล่งอาหารเพื่อสัตว์ ปีที่ 5” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย โดยมีทำกิจกรรมสร้างแนวกันไฟเพื่อป่า สร้างโป่งเทียมเพื่อแหล่งแร่ธาตุของสัตว์ป่า และปลูกป่าพืชอาหารสัตว์ป่าจำนวน 250 ต้น พร้อมทั้งมอบเครื่องเป่าลมสำหรับสร้างแนวกันไฟจำนวน 5 เครื่อง และอุปกรณ์สำหรับสร้างแหล่งน้ำเทียมจำนวน 15 ชุด ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา
รายละเอียด :
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย เป็นผืนป่ากันชนของป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ซึ่งเป็นป่ามรดกโลก เพื่อป้องกันไม่ให้ป่าเกิดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษญ์และไฟป่า รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำของสัตว์น้อยใหญ่รวมทั้งมนุษย์ด้วย แต่เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นการใช้ทรัพยากรก็เพิ่มขึ้นตามไปซึ่งหากไม่มีการอนุรักษ์ไว้ซักวันนึงก็คงหมดลง ดังนั้นบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินกิจกรรม“แคนนอนสร้างแนวกันไฟเพื่อป่า สร้างแหล่งอาหารเพื่อสัตว์ ปีที่ 5” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย โดยมีทำกิจกรรมสร้างแนวกันไฟ สร้างโป่งเทียม และปลูกป่าพืชอาหารสัตว์ป่าจำนวน 250 ต้น ได้แก่ ต้นหว้า ต้นมะขามป้อม พร้อมทั้งมอบเครื่องเป่าลมสำหรับสร้างแนวกันไฟจำนวน 5 เครื่อง และอุปกรณ์สำหรับสร้างแหล่งน้ำเทียมจำนวน 15 ชุด เพื่อเป็นแนวป้องกันไฟให้กับป่ามรดกโลก และเพื่อเป็นแหล่งอาหารและน้ำให้กับสัตว์ป่ารวมทั้งมนุษย์อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย และจิตอาสาบริษัทแคนนอนรวม 50 ท่านเป็นอย่างดี
10-04-2021 12:35

aphondaworathan