http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในชุมชน


ชื่อโครงการ : แคนนอนส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในชุมชน
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในชุมชน
รายละเอียด :

ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทแคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน จัดกิจกรรม “แคนนอนส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในชุมชน” ณ ศาลาประชาคมโป่งไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ และการออกกำลังกาย เพื่อการบริหารกล้ามเนื้อ เพิ่มภูมิต้านทาน และสามารถลดความเสี่ยงจากโรคอัลไซเมอร์ ทั้งยังป้องกันโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอนทำลูกบีบมือพิชิตสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่าย เพื่อให้ชาวชุมชนสามารถนำไปต่อยอด และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

09-04-2021 12:32

aphondaworathan