http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

CSR-DPIM Continuous Award ประจำปี 2563


ชื่อโครงการ : CSR-DPIM Continuous Award ประจำปี 2563
ชื่อองค์กร : บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS)
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

SYS รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Continuous Award ประจำปี 2563

นายชัชวาลย์ ตันติอภิกุล (ขวา) ผู้จัดการ-การบุคคลและธุรการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2563 (CSR-DPIM Continuous Award 2020) จากนายวิษณุ ทับเที่ยง (ซ้าย) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร. กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้

รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM นี้ จัดขึ้นโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่องค์กรต่าง ๆ รวมถึงบริษัทเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ควบคู่กับการดำเนินกิจการผลิตสินค้าในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่ง SYS ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

05-04-2021 13:16

aphondaworathan