http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

PRAPAT มอบเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลและลดระยะเวลาในการซักผ้าของโรงพยาบาลแก่งกระจาน


ชื่อโครงการ : PRAPAT มอบเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลและลดระยะเวลาในการซักผ้าของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
ชื่อองค์กร : บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นการเป็นผู้นำเทคโนโลยีทำความสะอาดด้วยนวัตกรรมใหม่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมการทำความสะอาดและการอนามัยในประเทศไทย การวิจัยพัฒนาน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อคุณภาพสูงพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อทำการตลาดเชิงพาณิชย์กับลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม (Business-to-Business: B2B) และกลุ่มลูกค้าครัวเรือน (Business-to-Customer: B2C) ควบคู่ไปกับการเสนองานบริการที่ดีและครบวงจรให้กับลูกค้า รวมทั้งการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าด้านน้ำยากลุ่มทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และซักรีดในประเทศไทยและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : https://peerapat.com/th/
รายละเอียด :

มอบปั๊มน้ำและแทงค์น้ำ เพื่อทดแทนปัญหาน้ำประปาไม่ไหลและลดระยะเวลาในการซักผ้าของโรงพยาบาลแก่งกระจาน โดยทดแทนการใช้สายยางแบบเดิม ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการซักผ้าได้ถึง 80% ต่อการซัก สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

30-03-2021 18:56

aphondaworathan