http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนเปลี่ยนปฏิทินเก่าไร้ค่า เพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตา


ชื่อโครงการ : แคนนอนเปลี่ยนปฏิทินเก่าไร้ค่า เพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วของพนักงานในบริษัทกว่า 2,700 ชิ้น สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตาจำนวน 40 ชุด บัตรคำอักษรเบรลล์ที่เขียนโดยพนักงานจำนวน 30 ชุด และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
รายละเอียด :

บริษัทแคนนอน ดำเนินธุรกิจ ตามปรัชญา “เคียวเซ” คือการดำรงอยู่และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีโครงการ “แคนนอนเปลี่ยนปฏิทินเก่าไร้ค่า เพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้ผู้พิการทางสายตา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งดำเนินการรวบรวมและรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงานทั้งที่โรงงานอยุธยาและโรงงานนครราชสีมา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และเปิดสอนพนักงานเขียนอักษรเบรลล์ (อักษรสำหรับคนตาบอด) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำบัตรคำเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนผู้พิการทางสายตา

ทั้งนี้ ปฏิทินเก่า อุปกรณ์การเรียน และชุดบัตรคำอักษรเบรล์ ถูกส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณพิรัชย์พณ ธนาภัณธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ให้การต้อนรับและรับมอบปฏิทิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

30-03-2021 11:32

aphondaworathan