http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

VPG FOR LIFE | เติมเต็มความสุข ผู้รับสุขใจ ผู้ให้ได้บุญ


ชื่อโครงการ : VPG FOR LIFE | เติมเต็มความสุข ผู้รับสุขใจ ผู้ให้ได้บุญ
ชื่อองค์กร : เครือ เวท โปรดักส์
เกี่ยวกับองค์กร : ธุรกิจเวชภัณฑ์ด้านปศสัตว์
เว็บไซต์ : http://www.vetproductsgroup.com/
รูปแบบโดยย่อ :
ผู้บริหารและพนักงานเครือเวทโปรดักส์ ร่วมกิจกรรม Charity แบ่งปันสิ่งของเหลือใช้ เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา นำไปส่งมอบให้กับผู้รับปลายทางในหลากหลายมิติ ทั้งผู้ด้อยโอกาส สถานศึกษา ผู้ประสบภัย รวมถึง ผู้ป่วย ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน
รายละเอียด :

เป็นอีกหนึ่งปีที่ เครือเวทโปรดักส์ มีส่วนร่วมในกระบวนการแบ่งปันสิ่งของเหลือใช้สภาพดี โดยในปีนี้เราส่งมอบของบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงา และจะพาไปสำรวจเส้นทางการบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ที่ปลายทางอาจดูเหมือนเป็นจุดจบ แต่แท้จริงแล้ว กลับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่สร้างโอกาส สร้างความสุขแก่ผู้รับปลายทาง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอันยิ่งใหญ่ ที่เราทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน

โดยมีตัวแทนพนักงานเครือเวทโปรดักส์ อาสาสมัครเป็นจิตอาสาจัดเต็ม หนึ่งในโครงการระดมพลังจิตอาสาที่จะมาช่วยกัน รับ คัด จัด แยกอย่างเป็นระบบ 1 วันเต็ม เพื่อส่งต่อทรัพยากรเหล่านี้ไปยังผู้คนที่ขาดแคลน และขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ขึ้นในหลายๆ แง่มุม เรียกได้ว่า ผู้รับสุขใจ ผู้ให้ได้บุญ ในส่วนของมูลนิธิกระจกเงา เป็นมูลนิธิที่ดำเนินการรับบริจาค โดยมีนโยบาย “รับของบริจาคทุกประเภท” ที่ใช้งานได้ รวมถึงสามารถซ่อมแซม ตัดแต่ง เพื่อส่งต่ออย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างโอกาส สร้างความสุขแก่ผู้รับปลายทาง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไม่สิ้นสุด

สามารถชมบรรยากาศกิจกรรมได้ทาง Youtube VPG Channel https://www.youtube.com/watch?v=bWwcgxwbVDE

25-03-2021 10:58

aphondaworathan