http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19


ชื่อโครงการ : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
ชื่อองค์กร : บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มธุรกิจด้านการผลิตยางและพลาสติกแบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.elastomer-polymer.com
รูปแบบโดยย่อ :
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น การมอบหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ Ative+ ชุดถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมพรมเช็ดเท้า OPTIMUZ-SAN และน้ำยาฆ่าเชื้อ QUAT SAN ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
รายละเอียด :
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการมอบหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ Ative+ ชุดถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมพรมเช็ดเท้า OPTIMUZ-SAN และน้ำยาฆ่าเชื้อ QUAT SAN แก่ อบต.ละหาร จ.ระยอง, อบต.หนองบัว จ.ระยอง, การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อ.ศรีราชา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.ชลบุรี เมื่อระหว่างวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีวัคซีนป้องกันแล้วก็ตามแต่เราก็ไม่ควรประมาท การ์ดอย่าตก! เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดครั้งใหม่
18-03-2021 16:07

aphondaworathan