http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในชุมชน


ชื่อโครงการ : ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในชุมชน
ชื่อองค์กร : บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มธุรกิจด้านการผลิตยางและพลาสติกแบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.elastomer-polymer.com
รูปแบบโดยย่อ :
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ Active+ (แอคทีฟ พลัส) ให้แก่ อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในชุมชน
รายละเอียด :
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ Active+ (แอคทีฟ พลัส) ให้แก่ อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในชุมชน ด้วยเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์จึงช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้ดี และสามารถซักใช้ซ้ำได้หลายครั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นขอเป็นกำลังใจและร่วมเป็นส่วนหนึงในการช่วยเหลือชุมชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้
18-03-2021 16:04

aphondaworathan