http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมา


ชื่อโครงการ : แคนนอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัดแคนนอนได้ดำเนินธุรกิจ ตามปรัชญา ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียด :

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมาได้เผชิญกับปัญหาอุทกคภัย ผลกระทบจากพายุโซนร้อนพัดผ่าน จำนวน 5 ลูก ได้แก่ หลิ่นฝา ลังกา โซเดล โมลาเบ และโคนี ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 21,066 ไร่ ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในชุมชน ด้านการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างลำบาก เพราะไม่สะดวกต่อการประกอบอาหาร การทำความสะอาด และการขับถ่าย จึงจำเป็นต้องรอรับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกที่จะนำสิ่งของเข้าไปแจกจ่าย เพื่อประทังชีวิตและบรรเทาทุกข์ระหว่างรอน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ

จากปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทแคนนอนได้เล็งเห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียง จึงได้จัดโครงการ แคนนอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมา ขึ้น เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับชุมชน จำนวน 100 ชุด ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการช่วยเหลือด้วยการมอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วม) ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับความเดือดร้อน จะช่วยให้บรรเทาทุกข์และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมาก โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และชุดยาสามัญประจำบ้าน

04-12-2020 09:41

aphondaworathan