http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

น้ำตาลสุรินทร์ ส่งเสริมอาชีพขนมไทย


ชื่อโครงการ : น้ำตาลสุรินทร์ ส่งเสริมอาชีพขนมไทย
ชื่อองค์กร : บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : สร้างผลิตภัณฑ์จากอ้อย สู่มาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคม และความมั่นคงขององค์กร
เว็บไซต์ : www.kisugargroup.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการสร้างอาชีพขนมไทย ครั้งที่ 1 (ทำขนมดอกจอก) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ ของชุมชนในท้องถิ่น วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จ.สุรินทร์
รายละเอียด :

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด จัดทำโครงการสร้างอาชีพขนมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ ของชุมชนในท้องถิ่น ตามแบบแผนในมาตรการของ EIA ที่ได้รับการอนุมัติในเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยการอาชีพปราสาทร่วมสนับสนุนบุคลากรและน้องๆนักศึกษามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

19-11-2020 14:00

aphondaworathan