http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรม เนื่องในวันลอยกระทง


ชื่อโครงการ : แคนนอนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรม เนื่องในวันลอยกระทง
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับชาวบ้านชุมชนโป่งไผ่ เพื่อนำไปถวายให้แก่วัดใหม่นาบุญจำหน่าย รายได้ทั้งหมดทางวัดนำไปทำนุบำรุงศาสนาสืบไป
รายละเอียด :
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งพนักงาน ได้จัดโครงการแคนนอนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรม เนื่องในวันลอยกระทง โดยมีกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับชาวบ้านชุมชนโป่งไผ่ ณ ศาลาประชาคมชุมชนโป่งไผ่ เพื่อนำไปถวายให้แก่วัดใหม่นาบุญ (วัดในชุมชน) จำหน่าย รายได้ทั้งหมดทางวัดนำไปทำนุบำรุงศาสนาสืบไป
05-11-2020 13:15

aphondaworathan