http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

กรุงเทพ ซินธิติกส์(BST) : หน้ากากผ้าเพื่อเด็กไทยสู้ภัยโควิด


ชื่อโครงการ : กรุงเทพ ซินธิติกส์(BST) : หน้ากากผ้าเพื่อเด็กไทยสู้ภัยโควิด
ชื่อองค์กร : บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST)
เกี่ยวกับองค์กร : ประกอบธุรกิจปิโตรเคมี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
เว็บไซต์ : www.bst.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
สั่งตัดเย็บหน้ากากผ้าจากวิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพและรายได้ เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 13 โรงเรียน รวม 5,000 ชิ้น
รายละเอียด :

บริษัท กรุงเทพ ซินธิตกส์ จำกัด (บีเอสที) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ที่่ยังมีการแพร่ระบาดในประเทศ ซึ่งหน้ากากผ้าถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้ ทางผู้บริหารรของบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญและสั่งทำหน้ากากผ้าจากผ้ามัสลินที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและแนะนำจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารสุข มอบให้กับเด็กๆ จำนวน 13 โรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งในการสั่งตัดเย็บได้สั่งจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนที่ประกอบธุรกิจท้องถิ่นอีกด้วย

05-11-2020 09:29

aphondaworathan