http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. : ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ Share For Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”


ชื่อโครงการ : มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. : ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ Share For Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”
ชื่อองค์กร : มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
เกี่ยวกับองค์กร : เพื่อเด็กและเยาวชน
เว็บไซต์ : https://www.ccfthai.or.th/
รูปแบบโดยย่อ :
3 องค์กรจับมือเดินหน้าโครงการ Share For Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”
รายละเอียด :

คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ประธาน มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา คุณธนินทร์ธร วิมลวรวิโรจน์ ผู้บริหารบริษัท ศาลานา ออแกนิก วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ ศ.พิเศษ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี รองประธานกรรมการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ Share For Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริม และขับเคลื่อนการเกษตรวิถีใหม่ลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก การส่งเสริมให้เกษตรกร และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านราคารวมถึงเพื่อให้เด็กและครอบครัว มีการบริโภคข้าวที่ดี ปลอดภัยจากสารเคมี และนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของครอบครัวได้ การขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆ ร่วมกันในครั้งนี้มีพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 30 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูกครอบครัวละ 2 ไร่ รวม 60 ไร่ โดยการร่วมลงนามความร่วมมือ จัดขึ้นที่ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้

22-10-2020 15:35

aphondaworathan