http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในเด็กนักเรียน


ชื่อโครงการ : แคนนอนส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในเด็กนักเรียน
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด :
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งพนักงาน ได้จัดกิจกรรม แคนนอนส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในเด็กนักเรียนขึ้น ณ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก และดูแลตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัด นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงห้องพยาบาล และเพิ่มมุมสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กับโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี เพื่อส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัย และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
01-10-2020 16:52

aphondaworathan