http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

เหล็กสยามยามาโตะ (SYS) - สนับสนุนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปอาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5


ชื่อโครงการ : เหล็กสยามยามาโตะ (SYS) - สนับสนุนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปอาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5
ชื่อองค์กร : บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
เหล็กสยามยามาโตะ หรือ SYS สนับสนุนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปอาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5
รายละเอียด :

นายเฉลิมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการธุรกิจสินค้าและบริการครบวงจร บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด พร้อมด้วย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมเปิด และ ส่งมอบ “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” ให้เป็นห้องสมุดแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลบ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง SYS ได้สนับสนุนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปทั้งหลัง โดยมี ร.ต.อ.บัณฑิต เครือริยะ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลบ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อไม่นานมานี้

14-09-2020 17:09

aphondaworathan