http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ดับบลิวเอชเอมอบอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2563


ชื่อโครงการ : ดับบลิวเอชเอมอบอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2563
ชื่อองค์กร : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน ไฮโดรเจน ก๊าซพิเศษ เป็นต้น
เว็บไซต์ : www.bigth.com
รูปแบบโดยย่อ :
บีไอจีมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอในจังหวัดระยองและชลบุรี ผ่านโครงการดับบลิวเอชเอมอบอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2563 ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร
รายละเอียด :
ระยอง ก.ค. 63 – นายวินัย แก้วอิ่ม ที่ปรึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Advisor) ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำด้านนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอในจังหวัดระยองและชลบุรี ผ่านโครงการดับบลิวเอชเอมอบอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2563 ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพร้อมโซลูชั่นครบวงจรด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน พร้อมลูกค้าพันธมิตรในนิคมอุตสาหกรรมฯ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างรากฐานด้านการศึกษาของเยาวชนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
16-07-2020 16:59

aphondaworathan