http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

“วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ฉลองครบปีที่ 9”


ชื่อโครงการ : “วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ฉลองครบปีที่ 9”
ชื่อองค์กร : Dusit Thani College
เกี่ยวกับองค์กร : วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการประกอบอาหารและการโรงแรมของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
เว็บไซต์ : https://dtc.ac.th/
รูปแบบโดยย่อ :
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 9 พร้อมขึ้นศักราชใหม่อย่างมีคุณภาพ
รายละเอียด :

โดยภายในงานมีการจัดทำบุญตามประเพณีและเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยยังได้ถือโอกาสพิเศษ บริจาคทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ นำโดยนายศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยดุสิต ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมส่งมอบสิ่งของ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ "บ้านบางละมุง" จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณอารีย์วัลย์ แก้ววิไล พนักงานประจำการของศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ก้าวต่อไปของวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ในปีที่ 10 นั้น วิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามพันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่วางไว้นั้นคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทั้งทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันยุคสมัยของวิวัฒนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

22-06-2020 10:07

aphondaworathan