http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม


ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม
ชื่อองค์กร : กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
เกี่ยวกับองค์กร : เจ้าของแบรนด์ "น้ำตาล TRR" และ “น้ำตาลลิน” ผู้ผลิต และส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศไทย มีประสบการณ์ และประวัติในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลมานานที่สุดในประเทศ โดยปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาลในเครือ ทั้งสิ้น 5 โรงงานทั่วประเทศ
เว็บไซต์ : http://www.trrgroup.com/
รูปแบบโดยย่อ :
โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทัพคล้าย
รายละเอียด :

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดทัพคล้าย ได้ร่วมกันทำแปลงผักกางมุ้ง ปลูกผักสวนครัวสำหรับใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้โครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม: พี่สร้างแปลง น้องร่วมแรงปลูก รวมถึงได้จัดทำต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดินไว้ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

19-02-2020 14:16

aphondaworathan