http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

เจริญสินแอสเสท : บริจาคมูลค่า 1.9 ล้านบาท ให้โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จ.ชลบุรี


ชื่อโครงการ : เจริญสินแอสเสท : บริจาคมูลค่า 1.9 ล้านบาท ให้โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จ.ชลบุรี
ชื่อองค์กร : บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ประกอบธุรกิจอสังริมทรัพย์ มีหอพักให้เช่า 17 โครงการทั่วประเทศ ปล่อยเช่าขายที่ดิน สร้างบ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์
เว็บไซต์ : www.csasset.com
รูปแบบโดยย่อ :
มูลนิธิวงษ์เจริญสิน บริจาคสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง มูลค่า 1.9 ล้านบาท ให้โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด :

มูลนิธิวงษ์เจริญสิน โดยบริษัทในเครือของเจริญสินกรุ๊ป คือ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด, บริษัทเจริญสินธานี จำกัด และ บริษัท เจริญสินคอนโดทาวน์ จำกัด โดยคุณธิดาพร วงษ์เจริญสิน พร้อมคณะ ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 1,900,000 บาท แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง ให้โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมการศึกษาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
- เพื่อสร้างหลังคาโค้ง คลุมลานพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ให้มีความเพียบพร้อม ในการใช้จัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอน, กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หลังคาโค้ง สำหรับให้นักเรียนนักศึกษามีพื้นที่ลานกว้างเป็นสถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตลอดทั้งวัน
- เพื่อให้โรงเรียนฯ มีโดมอเนกประสงค์ให้บริการแก่ชุมชนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

มูลนิธิวงษ์เจริญสิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา ช่วยเหลือการฝึกอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และสนับสนุนด้าน การกีฬาให้แก่ผู้พิการ รวมถึงร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา บ้านเด็กกำพร้า โดยเป็นไปตามปณิธานของประธานกลุ่มเจริญสิน ที่ต้องการตอบ แทนผืนแผ่นดินไทย ที่ให้กลุ่มเจริญสินเติบโตอย่างมั่นคงคู่สังคมไทยตลอดไป

06-02-2020 16:23

aphondaworathan