http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ไฮ-เทค แอพพาเรล : แค่ได้ให้ก็สุขใจ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา


ชื่อโครงการ : ไฮ-เทค แอพพาเรล : แค่ได้ให้ก็สุขใจ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
ชื่อองค์กร : บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บไซต์ : www.hi-group.com
รายละเอียด :

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด จัดทำโครงการ....แค่ได้ให้ก็สุจใจ....เพื่อร่วมทำทำบุญ/บริจาคสิ่งของที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ทางบริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ร่วมกันทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ มีการบริจาคสิ่งของจำเป็นหลากหลายรายการ ตลอดจนการส่งมอบเงินทุนสนับสนุนจากว่าที่ ร.อ.สุรชัย ฉัตรอภิวันท์

22-01-2020 09:41

aphondaworathan