http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ทีโอที จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


ชื่อโครงการ : ทีโอที จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ชื่อองค์กร : บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคม และถือเป็นกิจการโทรศัพท์แห่งชาติของไทย ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการสื่อสาร แปรรูปมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 ปัจจุบันยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทีโอที ทำหน้าที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ทั้งในและระหว่างประเทศ ผ่านบริการต่าง ๆ ทั้งทางสายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาตแบบที่ 3 (ที่มีโครงข่ายของตนเองเพื่อให้เช่าใช้) เดิมเป็นองค์กรที่ทั้งควบคุมการให้บริการโทรคมนาคม และเป็นผู้ให้บริการวิทยุสื่อสาร แต่ในปัจจุบัน โอนหน้าที่กำกับดูแลไปยัง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เว็บไซต์ : www.tot.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
กระทรวงดิจิทัล นำส่วนงานในสังกัดจัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัลให้น้องๆ พุ่งทะยานสู่โลกดิจิทัลในงานวันเด็ก ที่ ทำเนียบรัฐบาล จัดกิจกรรมนำเทคโนโลยีทันสมัยให้เด็กๆ ได้สนุกกับโลกดิจิทัล สร้างทักษะการใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ให้รองรับการใช้ชีวิตในสังคมโลกอนาคต โดยในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
รายละเอียด :

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล นำส่วนงานในสังกัดจัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัลให้น้องๆ พุ่งทะยานสู่โลกดิจิทัลในงานวันเด็ก ที่ ทำเนียบรัฐบาล เร็วๆ นี้ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) พร้อมหน่วยงานในสังกัด ทีโอที กสท ปณท. ดีป้า สดช. และ ETDA ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 จัดกิจกรรมนำเทคโนโลยีทันสมัยให้เด็กๆ ได้สนุกกับโลกดิจิทัล สร้างทักษะการใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ให้รองรับการใช้ชีวิตในสังคมโลกอนาคต

โดยในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” สำหรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ทีโอที ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้น้องๆ ในหลายสถานที่ ดังนี้ - ทำเนียบรัฐบาล บริเวณห้องโถงอาคารสันติไมตรี เวลา 8.00 – 15.30 น. ทีโอที ร่วมกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ภายในบูธมีกิจกรรมกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีโอที กสท ปณท. ดีป้า สดช. และ ETDA ร่วมสนุกโดยการลงทะเบียนผ่าน QR code ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย เกมไอที/ถุงผ้ารักษ์โลก โดย ทีโอที เกม Robot dance เกม เกม roller coasterโดย MDES - Dashboard อาชีพในฝันของน้องๆ และเกมคาฮู โดย depa เกมไวรัสแคชเชอร์ - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ลานเอนกประสงค์ชั้น 2 เวลา 8.30 – 16.00 น. “ทีโอที...ชวนเด็กไทย ปันรักให้โลก” พบกับกิจกรรม สันทนาการต่างๆ เล่นเกม ตอบคำถามชิงรางวัล ลุ้นรับกระบอกน้ำ ลูกโป่ง ถุงผ้า TOT CSRเป็นต้น

นอกจากนั้น ทีโอที ยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมอบของใช้จำเป็น เลี้ยงอาหารน้องๆ ณ บ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ อีกด้วย รวมถึงจัดมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับชุมชนหน่วยงานต่างๆ จำนวน 17 หน่วยงาน/ชุมชน เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ สถานที่ต่างๆด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ทีโอที (TOT CSR) รวมถึงเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 หน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อสร้างทักษะการใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ให้รองรับโลกอนาคต บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

18-01-2020 15:28

aphondaworathan