http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

สตาร์ปริ๊นท์ ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ท่าทุ่งนา


ชื่อโครงการ : สตาร์ปริ๊นท์ ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ท่าทุ่งนา
ชื่อองค์กร : บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป้นผู้นำด้านการผลิตสิ่งบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจต่างๆตามความต้องการของลูกค้ามากกว่า 25 ปี ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ระบบ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - 1 มิิถุนายน 2562
รายละเอียด :

เนื่องด้วย บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า มายาวนานกว่า 25 ปี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการจัดกิจกรรม CSR ซึ่งเป็นกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ในเขตพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่และหมดไป ซึ่งปัจจุบันนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายเป็นหายไปจำนวนมาก หลังจากนั้นเป็นการลงมือเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จำนวน 25 ท่าน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษ์ป่า จำนวน 6 ท่าน เป็นฝายไม้่ไผ่และกระสอบทราย ขนาดของฝาย 3x1 เมตร ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 31พฤษภาคม2562-1มิถุนายน2562

09-01-2020 11:12

aphondaworathan