http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม : Big Cleaning Day 2019


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม : Big Cleaning Day 2019
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” และร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. จัดเก็บสิ่งของบริเวณต่าง ๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
รายละเอียด :

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” และร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. จัดเก็บสิ่งของบริเวณต่าง ๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมให้พนักงานได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิ ประกวดร้องเพลง ตักไข่พาโชค เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

02-01-2020 16:02

aphondaworathan