http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โรบินสันทำดี ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ปรับภูมิทัศน์ เติมพื้นที่สีเขียวให้สิ่งแวดล้อม”


ชื่อโครงการ : โรบินสันทำดี ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ปรับภูมิทัศน์ เติมพื้นที่สีเขียวให้สิ่งแวดล้อม”
ชื่อองค์กร : บริษัท โรบินสัน จำกัด มหาชน
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ซึ่งมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “โรบินสัน” ปัจจุบันได้มีการเปิดสาขาให้บริการอยู่ทั่วประเทศภายใต้การบริหารงานของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 49 สาขา
เว็บไซต์ : www.robinson.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของชาวลาดกระบัง โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง ขอมีส่วนร่วมทำดีเพื่อสังคม ผนึกกำลัง สำนักงานเขตลาดกระบัง ประเดิมกิจกรรมแรก!! Big Cleaning Day “ปรับภูมิทัศน์ เติมพื้นที่สีเขียวให้สิ่งแวดล้อม”
รายละเอียด :

คณะผู้บริหารโรบินสัน นำโดย คุณสุรกิจ อารยรังษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ และคุณประไพ กาญจนสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง พร้อมด้วย คุณวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง นำทีมจิตอาสาโรบินสัน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของสำนักงานเขตฯ กว่า 200 คน ร่วมกันทำความสะอาดทางเท้า รวมถึงกวาดล้างถนน ตั้งแต่บริเวณหน้าศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง จนถึงชุมชนหน้าวัดลานบุญ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และตัดแต่งต้นไม้บริเวณตลอดแนวข้างถนน รวมถึงการปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดตา ร่มรื่นย์ มอบสุนทรียะให้ชาวลาดกระบัง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ที่ชาวโรบินสันได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมดีๆ กลับคืนสู่สังคม

19-12-2019 10:03

aphondaworathan