http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

Better Group แต้มสี เติมฝัน


ชื่อโครงการ : Better Group แต้มสี เติมฝัน
ชื่อองค์กร : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครอบคลุมการบริหารจัดการกากฯ ได้รับการอนุญาตดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบำบัด / กำจัด กากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ได้แก่การบำบัด การกำจัด (ฝังกลบ) และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงานทดแทน
เว็บไซต์ : www.betterworldgreen.com
รูปแบบโดยย่อ :
Better Group อาสาส่งมอบภูมิทัศน์ทางการเรียน การสอน นอกห้องเรียน พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน
รายละเอียด :
Better Group สนับสนุนโครง แต้มสี เติมฝัน ทำการปรับปรุงทาสีเครื่องเล่น และสร้างสื่อการเรียนการสอน (BBL) ให้กับเด็กนักเรียน ณ รอบบริเวณศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งจัดที่โรงเรียน บ้านหนองสองห้อง ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จังหวัด สระบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากพนักงานชาวเบตเตอร์กรุ๊ป ยังมีชุมชน คณะครูและนักเรียนตำบลห้วยแห้งมาร่วมทำอาหารเลี้ยง เครื่องดื่ม ให้เหล่าจิตอาสา พร้อมได้ร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพโรงเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม เพื่อฟื้นฟูบูรณะให้เหมือนใหม่
03-12-2019 10:50

aphondaworathan