http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนทอดกฐินสามัคคี เนื่องในวันออกพรรษา


ชื่อโครงการ : แคนนอนทอดกฐินสามัคคี เนื่องในวันออกพรรษา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน (ปราจีนบุรี) ประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโป่งไผ่ หมู่7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียด :
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นางสมคิด ทิพยเวช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน บริษัท แคนนอนฯและชาวชุมชนบ้านโป่งไผ่ ร่วมกันทำกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโป่งไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สืบสานกันมายาวนาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
07-11-2019 11:31

aphondaworathan