http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

Canon Volunteer #24 C-Spirit


ชื่อโครงการ : Canon Volunteer #24 C-Spirit
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน (ปราจีนบุรี) ประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมแคนนอนอาสา พัฒนาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนไทยด้านการศึกษาและส่งเสริมให้เยาวชนไทยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด :
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมส่งมอบสื่อการเรียนการสอน [Redefine boxset & DVD] และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถ่ายภาพทำบัตรประจำตัวนักเรียนและครู การบรรยายเกี่ยวกับโภชนาการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและอาสาสมัคร และการพัฒนาแปลงผัก มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมการสร้างถังขยะรีไซเคิล รวมทั้งกิจกรรมสอนถ่ายรูปและพิมพ์รูปภาพจากผลิตภัณฑ์แคนนอน และสอนการทำไข่เค็ม
07-11-2019 11:08

aphondaworathan