http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนมอบทุนการศึกษา


ชื่อโครงการ : แคนนอนมอบทุนการศึกษา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน (ปราจีนบุรี) ประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรกำนัน ของอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียด :
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางสาวฐาปณี หล่อวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายงานบุคคลและกิจการทั่วไป3 ส่วนบริหารงานบุคคลและกิจการทั่วไปมอบงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรกำนัน ของอำเภอศรีมหาโพธิ ทั้งหมด 10 ตำบล เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของทุกปี เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เด็กเยาชนเหล่านี้
07-11-2019 10:46

aphondaworathan